DEBATI MBI LËNDËN E NOTIT Rehan Neziri është imam në Bashkësinë Islame Shqiptare në Kreuzlingen. Ai angazhohet si këshilltar në shkollat e qytetit kur janë në pyetje çështjet rreth Islamit. Ai nuk shpreh mirëkuptim për refuzimin e lëndës së notit.

Për Rehan Nezirin, imamin e Bashkësisë Islame-Shqiptare në Kreuzlingen, mësimi fetar islam në shkollat publike është një masë preventive shumë efikase kundër radikalizimit.

Bashkësia Islame Shqiptare në Kreuzlingen distancohet nga aktet terroriste që kryhen në emër të Islamit. Imami i saj Rehan Neziri përpiqet që përmes ofertave edukative për të rinjtë të pengojë radikalizimin e të rinjve muslimanë në Thurgau.

Albinfo.ch: Kjo nismë për unifikimin e komunitetit islam shqiptarë nëpërmjet Unionit, a mund të themi se është bërë për shkak se ka munguar një organizëm çati, ku do të përfaqësoheshin interesat e myslimanëve shqiptarë në Zvicër, apo mund të themi se myslimanët shqiptarë ishin të përçarë mes vete?

Për shumë të krishterë Kur’ani është i huaj. Mbizotëron një paqartësi lidhur me atë se çfarë përmban Kur’ani, si kuptohet ai nga muslimanët dhe çfarë kuptimi e rëndësie ka ai në jetën e tyre të përditshme. forumKirche bisedoi rreth këtyre temave me Rehan Nezirin, imam në Bashkësinë Islame-Shqiptare në Kreuzlingen.