Profesori i filozofisë nga Egjipti, dr. Hasan Hanefi është një kundërshtar i vendosur i globalizimit. Në këtë ai sheh vetëm një formë të re të shtypjes e ndrydhjes nga ana e shteteve perëndimore.

Shikuar nga perspektiva e ruajtjes, mbrojtjes dhe zhvillimit të identitetit kombëtar dhe fetar në shoqëritë multikulturore të kohës aktuale, shihet se studimet në këtë fushë janë ende në etapë eksperimentale.

Në fillim duhet të bëjmë dallimin midis termave globalizëm (globalism) dhe globalizim, globalizacion (globalization). Globalizmi, në thelbin e tij, përshkruan dhe shënon jo më tepër se një botë e cila karakterizohet me rrjete të lidhjeve që i kapërcejnë hapësirat multi-kontinentale.

Talal Asad
 

Mbrojtja që Francis Fukuyama ia bën universalizmit të vlerave e institucioneve perëndimore po sfidohet nga realitetet moderne globale politike, thotë Talal Asad. (lexo më tepër...)
 

Burimi: www.opendemocracy.net
Nga anglishtja: mr. Rejhan Neziri

Saskia Sassen
 

Vizioni i Francis Fukujamës dështon në njohjen se sa mangësi i kanë lindur nga brenda demokracisë liberale, thotë Saskia Sassen. (lexo më tepër...)


Burimi:  www.opendemocracy.net
Nga anglishtja: mr. Rejhan Neziri

Nënkategoritë