Sipas gazetës ditore zvicerane NZZ, të datës 17 gusht 2022, një studiues i fesë islame nga Cyrihu, z. Ulrich Rudolf, para 22 viteve është lutur nga shtëpia botuese e Bazellit Schwabe-Verlag, që të shkruajë një vepër prej rreth 400 faqesh rreth filozofisë në hapësirën arabe të shek. 8 - 12-të. Nga ky projekt në fakt ka dalë një punim me përmbajtje shumë më voluminoze: deri në përfundimin e këtij projekti, që parashikohet të përfundojë në vitin 2028, një numër treshifror studiuesish të Islamit do të hartojnë diku te rreth 4000 faqe në 4 vëllime që do të hedhin dritë mbi filozofinë në botën islame nga fillimet e saj e deri më sot.

Dr. Henry Corbin
 

Për momentin libri më voluminoz në gjuhën shqipe lidhur me historinë e filozofisë islame nga autori francez Henry Corbin në bashkëpunim me Sejjid Husejn Nasrin dhe Osman Jahjanë...

Librin e plotë në dy vëllime të përkthyer nga Nexhat Ibrahimi mund ta lexoni këtu.

Personaliteti më i madh që gjatë historisë islame i është kundërvënë filozofisë neoplatoniste, ka qenë fakihu, kelamisti, filozofi dhe sufisti el-Gazzaliu. I lindur në qytetin Tus të Horosanit më 1058 Gazzaliu qysh në moshë të re i është përkushtuar mësimit të fikhut...

Arti dhe mendësia nuk janë në kundërshtim mes vete, mirëpo gjithmonë nuk ecin paralelisht dhe nuk e ngërthejnë njëri-tjetrin. Që të dyja si disiplina të posaçme për krijesën e pasqyruar në formën më të bukur (ahsen-i takvim), njeriun, i hasim në të gjitha periudhat e zhvillimit njerëzor.