Mëmëdheu është atje ku nuk pyetesh për prejardhjen tënde. Ne kemi disa mëmëdhera: një gjeografik, ku jemi lindur; një kulturor, ku jemi socializuar dhe një fetar, ku ne shpirtërisht e ndiejmë veten si në shtëpi.

Sot ekziston një presion i fuqishëm mbi muslimanët që jetojnë në vendet evropiane. Vala e imigrimit, që ka filluar pas Luftës së Dytë Botërore, i solli në Evropë burrat e parë muslimanë, pastaj gratë e tyre dhe mbarë familjen. Pesëdhjetë vjet më vonë, numri i muslimanëve që jetojnë në vendet e Evropës Perëndimore sillet te 15 milionë, në mos më shumë.

Rasti i vrasjes makabre të gazetarëve dhe dy policëve, njëri prej të cilëve musliman, nga ana e dy vëllezërve muslimanë me origjinë algjeriane, na ka tronditur të gjithëve, në veçanti neve muslimanëve, pasi kryerësit e kësaj vepre djallëzore janë muslimanë dhe janë thirrur ...

Kur ta shikosh gjendjen e shoqërive muslimane, është e pamundur që kritikat e drejtuara kundër nesh t’i fshish me një të goditur lapsi. Ato janë të mbështetura mirë kur dëshmojnë disa reflektime e sjellje të habitshme të cilat ne i justifikojmë në emër të Islamit. Ndër këto janë privilegjet e mbretërve dhe të presidentëve të shteteve muslimane, drejtësia e mbështetur në interesa...

Më 14 dhe 15 maj 2010 në Vjenë u mbajt “Konferenca e tretë e imamëve dhe përkujdesësve shpirtërorë të Evropës” në organizim të Bashkësisë Fetare Islame të AustrisëKonferenca u mbështet nga Ministria Austriake për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare, nga Fondi i Ardhmërisë i Republikës së Austrisë...

Bota vazhdimisht është në lëvizje: njeriu duket se po fiton gjithnjë e më shumë autonomi, ngase edhe i ekspozohet një lirie më të madhe. Zhvillimi shkencor dhe zbulimet teknologjike racionalizimin dhe prodhimtarinë i kanë bërë dy simbole të kohës sonë, saqë njeriu shpesh e ngatërron faktin e modernitetit ...

Nënkategoritë