Një ditë para se të filloja me seminarin, mu afrua një njeri shtatshkurtër e me fytyrë të qeshur dhe më tha se donte të ma puthte dorën. Meqë unë nuk e parapëlqej puthjen e dorës, i thash të puthemi në faqe. U puthëm. Midis nesh kaloi kjo bisedë:

Në rrethanat profesionale dhe private, përdorimi i internetit deri në një farë mase është i vetëkuptueshëm. Pa dyshim është një medium i dobishëm dhe argëtues. Mirëpo gjithnjë e më qartë shihet se mund të zhvillohen edhe forma problematike po madje edhe vartëse të përdorimit të tij.

Njeriu i sodit në kuptimin thelbësor të fjalës është në një gjendje shqetësuese psikike dhe shpirtërore. Ai dita ditës më tepër është duke e tëhuajsuar dhe tjetërsuar vetveten. Situata kuptimore e humanumit bashkëkohor në masë të madhe e përkujton gjendjen në të cilën u fut shpirti ademian...

Para se të bëjmë një qasje rreth temës së caktuar, pikë së pari do të kisha dashur që ta përcaktoj termin rini ose adoleshencë. Në psikologjinë e zhvillimit rinia–adoleshenca trajtohen si fazat më vendimtare në përfitimin e qëndrimeve, shprehive, sjelljeve ose trajtimit shoqëror.

Nënkategoritë