Këtë intervistë që e keni para vetes e kemi zhvilluar me anë të internetit në muajt korrik dhe gusht të vitit 2004. Këtë do ta keni të ndarë në pesë pjesë, duke shpresuar se edhe ju si lexues shqiptarë do ta lexoni me të njëjtin interesim, entuziazëm e kërshëri të plotë sikur çdo lexues tjetër turk, kur u botua për herë të parë në gazetën ditore turke Yeni Safak, të datës 30 gusht - 3 shtator 2004. (Ali murat Güven).