Albinfo.ch: Kjo nismë për unifikimin e komunitetit islam shqiptarë nëpërmjet Unionit, a mund të themi se është bërë për shkak se ka munguar një organizëm çati, ku do të përfaqësoheshin interesat e myslimanëve shqiptarë në Zvicër, apo mund të themi se myslimanët shqiptarë ishin të përçarë mes vete?

Për shumë të krishterë Kur’ani është i huaj. Mbizotëron një paqartësi lidhur me atë se çfarë përmban Kur’ani, si kuptohet ai nga muslimanët dhe çfarë kuptimi e rëndësie ka ai në jetën e tyre të përditshme. forumKirche bisedoi rreth këtyre temave me Rehan Nezirin, imam në Bashkësinë Islame-Shqiptare në Kreuzlingen.

Kreuzlingen – Kritikët e akuzojnë Islamin për mungesë tolerance. Denoncohet barazia e mangët midis mashkullit dhe femrës, cenimi i të drejtave të njeriut si dhe presioni ndaj pjesëtarëve të feve të tjera në shumë vende muslimane. Imami Rehan Neziri na ofron përgjigje të qarta.

Përpjekjet për ngritjen e një shoqërie multi-kulturore edhe këtu në Zvicër nuk mungojnë as nga ana e zviceranëve e as nga ana e mërgimtarëve, dhe këto meritojnë të përkrahen e të mbështeten fuqishëm. Kështu thotë, Rejhan Neziri, imami i Bashkësisë Islame Shqiptare “Hëna e re”, në Kreuzlingen të Zvicrës.

Rezultati i referendumit të 29 nëntorit 2009 i mbajtur këtu në Zvicër ka shokuar jo vetëm muslimanët, porse të gjitha ndërgjegjet e shëndosha. Njerëzit e mençur, objektivë e të sigurt në vlerat e tyre ndjehen të zhgënjyer nga mashtrimi kaq i lehtë i një pjese të konsiderueshme të popullatës zvicerane