Për shumë të krishterë Kur’ani është i huaj. Mbizotëron një paqartësi lidhur me atë se çfarë përmban Kur’ani, si kuptohet ai nga muslimanët dhe çfarë kuptimi e rëndësie ka ai në jetën e tyre të përditshme. forumKirche bisedoi rreth këtyre temave me Rehan Nezirin, imam në Bashkësinë Islame-Shqiptare në Kreuzlingen.

Kreuzlingen – Kritikët e akuzojnë Islamin për mungesë tolerance. Denoncohet barazia e mangët midis mashkullit dhe femrës, cenimi i të drejtave të njeriut si dhe presioni ndaj pjesëtarëve të feve të tjera në shumë vende muslimane. Imami Rehan Neziri na ofron përgjigje të qarta.

Përpjekjet për ngritjen e një shoqërie multi-kulturore edhe këtu në Zvicër nuk mungojnë as nga ana e zviceranëve e as nga ana e mërgimtarëve, dhe këto meritojnë të përkrahen e të mbështeten fuqishëm. Kështu thotë, Rejhan Neziri, imami i Bashkësisë Islame Shqiptare “Hëna e re”, në Kreuzlingen të Zvicrës.

Rezultati i referendumit të 29 nëntorit 2009 i mbajtur këtu në Zvicër ka shokuar jo vetëm muslimanët, porse të gjitha ndërgjegjet e shëndosha. Njerëzit e mençur, objektivë e të sigurt në vlerat e tyre ndjehen të zhgënjyer nga mashtrimi kaq i lehtë i një pjese të konsiderueshme të popullatës zvicerane

R. Neziri: Prej nesh si imamë kërkohet të predikojmë kudo që të jemi, mirëpo predikimi dhe angazhimi profesional këtu në Perëndim ka një rëndësi dhe urgjencë më të madhe sesa në vendlindje, ku me shekuj të tërë feja islame praktikohet brez pas brezi dhe ku është folur e predikuar po aq gjatë nga ana e teologëve muslimanë.