Ardhja e shtetit osman Ballkanin e gjeti në një pozitë shumë të vështirë sa i takon respektimit të së drejtës nacionale dhe fetare të tjetrit. Këtu dominonte fryma asimiluese e inicuar dhe e realizuar nga serbët dhe grekët, të cilët vepronin në emër të ortodoksizmit, dhe nga katolikët, të cilët vepronin...

Shprehja historia e feve përbëhet prej dy fjalëve kyçe, histori dhe fe (fetë). Fjala histori rrjedh prej fjalës historia në greqisht dhe ka kuptimin material konkret, njohuri. Në gjuhën arabe përdoret fjala tarih (histori) e cila ka kuptimin njohuri për muajin, njohuri për kalendarin.

Shqiptarët për nga vendi ku jetojnë kanë një pozitë gjeostrategjike në aspektin politik, social, kulturor, ideologjik apo fetar. Edhe gjatë historisë, si edhe sot, shqiptarëve detyrimisht u ka rënë në hise që të marrin pjesë në zënkat, mosmarrëveshjet, skizmat apo në luftërat për interesa mes fuqive të ndryshme.

Ditëve tona po dëgjojmë se në vendet muslimane, apo në tokat evropiane, po bile edhe në rrethe më të ngushta si në ato shqiptare, po mbahen simpoziume me karakter të përgjithshëm, e në veçanti me karakter fetar. Sidomos vëmendje të veçantë zgjojnë simpoziumet në lidhje me Krishterizmin.

Në botimin e parë të këtij libri i kemi përfshirë si fetë e vdekura, që një kohë kanë dhënë një dritë shprese për njerëzit por që sot nuk kanë simpatizues, ashtu dhe fetë që jetojnë, e që kahëzojnë jetën e miliona njerëzve.