Në formatin PDF e keni përkthimin e kësaj vepre nga gjuha turke e cila ka të bëjë me shkencën e leximit të bukur dhe korrekt të Kur’anit në gjuhën arabe.