Duke filluar që nga vitet 1990 e deri më sot në Zvicër janë hapur mbi 60 xhami (në fakt mesxhide nën emrin bashkësi islame, qendra islame, qendra kulturore etj.) shqiptare. Të gjitha këto do t'i kishim ndarë në tri grupe: