Të rinjtë muslimanë në Perëndim
Mr. Rejhan Neziri


Në vazhdim do të mund të ndiqni ligjëratën me të njëjtin titull që imami Rejhan ef. Neziri e ka mbajtur në takimin me të rinjtë muslimanë në xhaminë e Regensdorfit në nëntor 2007.

 

PJESA E PARË

 

PJESA E DYTË

 

PJESA E TRETË

 

PJESA E KATËRT