Për fëmijët dhe për ata që akoma kanë problem me mënyrën e faljes së namazit, ky është një libër shumë i përshtatshëm dhe praktik. Në të do të gjeni në hollësi për secilin namaz formën se si falet ai, me fotografi e me zë, me ç'rast krahas tekstit të duave (lutjeve) kryesore të namazit ju keni mundësinë edhe të dëgjoni se si lexohen ato, duke klikuar dy herë mbi shenjën e altoparlantit.

 

Ndiqeni mënyrën e marrjes së abdestit nga Flashi në vijim: