Ndiqeni mënyrën e marrjes së abdestit nga Flashi në vijim: