Duke e ditur se një lojë shumë e preferuar për ju fëmijët është edhe zgjidhja e enigmave të llojit "Puzzle", ne po ju ofrojmë disa enigma të këtilla me fotografi apo piktura islame...

Klikoni mbi njërën prej pikturave më poshtë dhe pastaj klikoni "Open (Öffnen)" ose "Ausführen (Install)" për ta hapur enigmën ose "Save (Speichern)" për ta ruajtur në kompjuter. (Te Mozilla Firefox nuk mund ta hapni drejtpërdrejtë, porse vetëm pasi ta shkarkoni në PC-në tuaj).

 

Këto aplikacione apo programe nuk përmbajnë virus andaj edhe nuk janë të rrezikshme për kompjuterin tuaj.

Ato mund t'i instaloni lirisht pa kurfarrë frike. Kalofshi mirë!