Orari i mësimit fetar në xhaminë 
"Hëna e re" në Kreuzlingen

( Sipas kohës verës)

 

E mërkurë

 Vajzat dhe djemtë në Kur'an

14:00 - 14:30

 Vajzat dhe djemtë në Elif

14:30 - 15:00

 Vajzat dhe djemtë te duatë

15:00 - 15:30

 

E shtunë

 Vajzat dhe djemtë në Kur'an

10:00 - 10:45

 Vajzat dhe djemtë në Elif

11:00 - 11:30

 Vajzat dhe djemtë te duatë

11:30 - 12:00

 

E diel

 Vajzat dhe djemtë në Kur'an

10:00 - 10:45

 Vajzat dhe djemtë në Elif

11:00 - 11:45

 Vajzat dhe djemtë te duatë

12:00 - 12:45

 

 

 

Orari i mësimit fetar në xhaminë 
"Hëna e re" në Kreuzlingen

( Sipas kohës dimrit)

 

E mërkurë

 Vajzat dhe djemtë në Kur'an

13:00 - 13:30

 Vajzat dhe djemtë në Elif

13:30 - 14:00

 Vajzat dhe djemtë te duatë

14:00 - 14:30

 

E shtunë

 Vajzat dhe djemtë në Kur'an

09:00 - 09:45

 Vajzat dhe djemtë në Elif

10:00 - 10:30

 Vajzat dhe djemtë te duatë

10:30 - 11:00

 

E diel

 Vajzat dhe djemtë në Kur'an

09:00 - 09:45

 Vajzat dhe djemtë në Elif

10:00 - 10:45

 Vajzat dhe djemtë te duatë

11:00 - 11:45

 

 

 


 


 


 

Mësimi fetar në mektebin e xhamisë sonë zhvillohet tre ditë në javë: të mërkurën pas dite si dhe të shtunën e të dielën para dite.

Mësimi fetar zhvillohet në tri shkallë:
1. Shkalla e parë: Njohuri të përgjithshme rreth fesë, mësimi i duave të namazit si dhe mësimi i faljes së namazit në mënyrë praktike.
2. Shkalla e dytë: Mësimi i alfabetit arab, dhe
3. Shkalla e tretë: Leximi i Kur'anit në gjuhën arabe (hatme).