Më 19 dhjetor 2010, pas namazit të drekës në xhaminë tonë "Hëna e re" në Kreuzlingen të Zvicrës u mbajt një program lidhur me përfundimin e mësimit fetar në mektebin e xhamisë.

Më 13 qershor '10 xhamia jonë organizoi një shëtitje njëditore me nxënësit që ndjekin mësimin fetar në mektebin e xhamisë sonë në Kreuzlingen. Në këtë shetitje morën pjesë 51 nxënës, imami Rejhan ef. Neziri, kryetari i xhamisë Faredin Xhaferi...

Më 20 qershor 2010 në xhaminë tonë “Hëna e re” të Kreuzlingenit u mbajt një program me rastin e përfundimit të leximit të Kur’anit në gjuhën arabe (hatmes) dhe të përfundimit të mësimit fetar në mektebin e kësaj xhamie nga ana e 3 nxënëseve.

Më 14 qershor 2009, mes namazit të drekës dhe ikindisë, në xhaminë tonë në Kreuzlingen u zhvillua një program fetar me rastin e përfundimit të leximit të Kur'anit në gjuhën arabe (hatme) nga ana e 7 nxënësve e nxënëseve të cilët brenda disa viteve në mënyrë të rregullt kanë ndjekur mësimin fetar në mektebin e xhamisë sonë.