Më 18 qershor 2022, e shtunë, xhamia jonë bashkë me xhaminë e turqve dhe me VIUK, organizuam shëtitjen e radhës me nxënësit që e ndjekin mësimin islam në këto xhami dhe në shkollat publike të Kreuzlingenit. Në vazhdim disa përshtypje nga kjo shëtitje: