Më 19 maj 2013 pas namazit të drekës në xhaminë tonë "Hëna e re" në Kreuzlingen u mbajt ceremonia e hatmes së dhjetë djemve që e kishin ndjekur mësimin islam në mektebin e xhamisë. 

Pos një numri të madh të mysafirëve, miqve dhe familjarëve të fëmijëve që e kishin kryer hatmen, të pranishëm ishin edhe imami i xhamisë së turqve në Kreuzlingen, z. Ismail Özcan, imami i xhamisë shqiptare në Cyrih hafiz Nebi ef. Rexhepi, imami i përkohshëm në Luzern Mevlan ef. Kamberi, imami Sherif ef. Sherifi si dhe imami i xhamisë shqiptare në Regensdorf dhe njëherësh edhe arkëtar i Unionit të Imamëve Shqiptarë në Zvicër Ferit ef. Zekiri.

Nxënësit që kryen hatmen ishin:

1. Besmir (Rexhep) Qazimi, nga f. Xhepçisht i Tetovës -
 për së dyti herë
2. Qamil (Salajdin) Fetahi, nga Tetova -
 për së dyti herë
3. Gafur (Nasuf) Idrizi, nga f. Poroj i Tetovës -
 për së dyti herë
4. Elmedin (Muhamet) Kamberi, nga f. Forinë e Tetovës -
 për së dyti herë
5. Egber (Armend) Aliji, nga f. Balindoll i Gostivarit
6. Harun (Afrim) Jakupi, nga f. Forinë e Gostivarit
7. Arbrin (Ramiz) Sallai, nga f. Kamnjan i Tetovës
8. Valmir (Besim) Iljazi, nga f. Pallaticë e Tetovës
9. Fesar (Shaban) Imeri, nga f. Dobrosht i Tetovës
10. Blerton (Xhevat) Demiri, nga f. Zhelinë e Tetovës

 


PROGRAMI

 

A. Lexim nga Kur’ani:

- Besmir (Rexhep) Qazimi -
 Bekara:152-156
- Egber (Armend) Aliji -
 En’am:1-5
- Qamil (Salajdin) Fetahi -
 En’am:9-13
- Gafur (Nasuf) Idrizi -
 Haxh:56-60
- Harun (Florim) Jakupi -
 Shuara:61-71
- Arbrin (Ramiz) Sallai -
 Sexhdeh:1-
- Elmedin (Muhamet) Kamberi -
 32-Sexhdeh:7-11
- Valmir (Besim) Iljazi -
 34-Sebe’:1-3
- Fesar (Shaban) Imeri -
 55-Er-Rahman: 1-10
- Blerton (Xhevat) Demiri -
 61-Saff:1-


B. Këndimi i ilahijeve:

-
  "Tekbiret dhe salevatet" - korri i xhamisë
-
  "Ja hele" - Harun Jakupi & Arbrin Sallai + korri
-
  "Sal-lall-llahu ala Taha" - korri + Harun Jakupi
-
  "Ja Nebijj selam alejke" - korri + Lirije Omeri & Emine Aliji


C. Leximi i sureve të shkrurtra:

- Besmir Qazimi - Fiil

- Egber Aliji - Kurajsh

- Qamil Fetai - Maun

- Gafur Idrizi - Keuther

- Harun Jakupi - Kafirun

- Arbrin Sallai - Nasr

- Elmedin Kamberi - Mesed

- Valmir Ilazi - Ihlas

- Fesar Imeri - Felek

- Blerton Demiri - Nas

- Qamil Fetai - Fatiha

- Harun Jakupi - Bekara, 1-5


Ç. Duaja e hatmes + hatmeja javore që lexohet në xhami, imami i xhamisë së turqve në Kreuzlingen, z. Ismail Özcan

D. Shpërndarja e diplomave, imami i xhamisë, Rejhan ef. Neziri

DH. Shpërndarja e dhuratave, kryetari i xhamisë, Faredin Xhaferi

E. Fjalët përshëndetëse të imamëve, Ferit ef. Zekiri, Sherif ef. Sherifi, Mevlan ef. Kamberi dhe Ismail ef. Özcan

Ë. Fjalimi i rastit, Hafiz Nebi ef. Rexhepi

F. Ushqimi