Më 23 shkurt 2013 në xhaminë tonë "Hëna e re" në Kreuzlingen u mbajt ceremonia e hatmes së shtatë nxënëseve të mektebit tonë. Pas namazit të akshamit u shtrua ushqimi për mysafirët nga ana e prindërve të fëmijëve që bënë hatmen, kurse pas namazit të jacisë u zhvillua programi i hatmes.

Vajzat që patën bërë hatmen ishin:

1. Diellza (Abdilamit) Amiti, për së dyti herë
2. Njomza (Mahi) Latifi, për së dyti herë
3. Edona (Mahi) Latifi, për së dyti herë
4. Arjana (Besim) Abdullai, për së dyti herë
5. Besjana (Amir) Odai
6. Zehra (Rejhan) Neziri
7. Hafsa (Rejhan) Neziri, për së dyti herë

Përpos një numri të madhe të mysafirëve, prindërve dhe xhematlinjve tanë, të pranishëm ishin edhe imami i Kradolfit, Emin ef. Odai, imami i St. Gallenit, njëherit edhe sekretar i Unionit të Imamëve Shqiptarë në Zvicër, Mr. Fehim ef. Dragusha, imami i Romanshornit,Taxhedin ef. Misimi si dhe Shefket ef. Muharemi nga Kreuzlingeni.

Programi ishte si më poshtë:

A. Kur’an:


     1. Diellza Amiti - Alu Imran  ajetet: 1-
     2. Njomza Latifi -
 Alu Imran  ajetet: 7-
     3. Edona Latifi  -
 Alu Imran  ajetet: 10-13
     4. Arjana Abdullai  -
 El-Kehf  ajetet : 46-49
     5. Hafsa Neziri  -
 El-Hixhr  ajetet: 1-9
     6. Zehra Neziri  -
 Jusuf  ajetet: 38-40
     7. Besjana Odai  -
 Enbija  ajetet: 19-24


B. Ilahije dhe recitime:

     1. Tekbiret dhe salavatet -
 korri
     2. Ilahija "Sing für Allah" – Harun Jakupi & Arbrin Sallai / korri
     3. Ilahija "Muhammedi n’Mekke lindi" – vajzat/korri
     4. Ilahija "Gottes Frieden und Segen auf ihm" – Gentiana Abdullai & Huda El Naemi
     5. Ilahija "Ja hele" – Harun Jakupi / korri

C. Suret e shkurtra :

     1. Hafsa Neziri -
 Fiil 
     2. Njomza Latifi  -
 Kurajsh
     3. Edona Latifi  -
 Maun
     4. Arjana Abdullahi -
 Keuther 
     5. Diellza Amiti  -
 Kafirun 
     6. Hafsa Neziri  -
 Nasr 
     7. Besjana Odai -
 Mesed 
     8. Zehra Neziri -
 Ihlas
     9. Besjana Odai -
 Felek
    10. Edona Latifi  -
 Nas
    11. Diellza Amiti -
 Fatiha
    12. Njomza Latifi -
 Elif-Lam-Mim

Ç. Duaja e hatmes -
 Mr. Fehim ef. Dragusha
D. Ndarja e diplomave -
 imami dhe mual-limi i xhamisë Mr. Rejhan ef. Neziri
DH. Ndarja e dhuratave -
 kryetari i xhamisë z. Faredin Xhaferi
E. Fjalët përshëndetëse -
 Shefket ef. Muharemi dhe Taxhedin ef. Misimi
F. Ligjëratë rasti -
 Mr. Fehim ef. Dragusha


Më poshtë keni mundësinë ta ndiqni videon e kësaj mbrëmjeje

(Për shkaqe teknike nuk është inçizuar në format më të madh, kërkojmë ndjesë)