Dr. Henry Corbin
 

Për momentin libri më voluminoz në gjuhën shqipe lidhur me historinë e filozofisë islame nga autori francez Henry Corbin në bashkëpunim me Sejjid Husejn Nasrin dhe Osman Jahjanë...

Librin e plotë në dy vëllime të përkthyer nga Nexhat Ibrahimi mund ta lexoni këtu.

Personaliteti më i madh që gjatë historisë islame i është kundërvënë filozofisë neoplatoniste, ka qenë fakihu, kelamisti, filozofi dhe sufisti el-Gazzaliu. I lindur në qytetin Tus të Horosanit më 1058 Gazzaliu qysh në moshë të re i është përkushtuar mësimit të fikhut...

Arti dhe mendësia nuk janë në kundërshtim mes vete, mirëpo gjithmonë nuk ecin paralelisht dhe nuk e ngërthejnë njëri-tjetrin. Që të dyja si disiplina të posaçme për krijesën e pasqyruar në formën më të bukur (ahsen-i takvim), njeriun, i hasim në të gjitha periudhat e zhvillimit njerëzor.