Printo!
Kategoria: Tefsir
Lexuar: 1747 herë

 

Tefsiri nëpër shekuj
 


Tefsiri në kohën e Resulullahut s.a.v.s.

Tefsiri në kohën e Sahabeve

Tefsiri në kohën e Tabiinjve

Tefsiret e Havarixhëve

Tefsiri i Fukahenjve

Tefsiret e Mu'tezileve

Tefsiri racional


si dhe tema të ngjashme me këto do të mund të gjeni te web faqja e Sabri ef. Bajgorës.