"Përgatitja për në botën tjetër" - pjesa 1, 20.11.2015

 

 

 

"Përgatitja për në botën tjetër" - pjesa 2, 27.11.2015

 

 

"Përgatitja për në botën tjetër" - pjesa 3, 04.12.2015