"I këtillë ishte Muhammedi s.a.v.s." - Pjesa I

Faredin ef. Bunjaku

 

"I këtillë ishte Muhammedi s.a.v.s." - Pjesa II

Nehat ef. Ismaili