Ligjëratë e mbajtur nga Faredin ef. Bunjaku dhe Nehat ef. Ismaili në xhaminë "Hëna e re" në Kreuzlingen të Zvicrës me rastin e ditëlindjes së Muhammedit a.s. - 26 janar 2013.

Komentimi i hadithit të Muhammedit a.s. lidhur me 7 grupet e njerëzve që në Ditën e Gjykimit do të jenë nën hijen, mbrojtjen dhe strehën e All-llahut Fuqiplotë. Fatkeqësisht nuk ka qenë e mundur të inçizohen të gjitha ligjëratat, për çka kërkojmë ndjesë.

Dy ligjërata të imamit të xhamisë sonë mr. Rejhan ef. Nezirit lidhur me përgatitjen për në botën tjetër të Ahiretit...

Në vazhdim do të mund të ndiqni ligjëratën me të njëjtin titull që imami Rejhan ef. Neziri e ka mbajtur në takimin me të rinjtë muslimanë në xhaminë e Regensdorfit në nëntor 2007.