EZANI

 

 

 

 

 

All-llahu ekberull-llahu ekber
All-llahu ekberull-llahu ekber

 

 

 

 


Esh-hedu el-la ilahe il-lall-llah
Esh-hedu el-la ilahe il-lall-llah

 

 

 

 

 


Esh-hedu en-ne Muhammeder Rasulull-llah
Esh-hedu en-ne Muhammeder Rasulull-llah

 

 

 

 


Hajje ales-salah
Hajje ales-salah

 

 

 


Hajje alel felah
Hajje alel felah

 

 

 


( Es-salatu hajrum minen neum
Es-salatu hajrum minen neum )

Kjo lexohet vetëm në namazin e sabahut)

 

 

 All-llahu ekberull-llahu ekber
La ilahe il-lall-llah.