EMRA TË GJINISË FEMËROREKujdes: shkurtesa "ar." do të thotë se është emër me prejardhje arabe, shkurtesa "per." do të thotë se është emër me prejardhje persiane/iraniane, kurse shkurtesa "tur." do të thotë se është emër me prejardhje turke.

 


A
Abide  (ar) e devotshme
Advije  (ar) e shpejtë, e shkathtë,
Adile  (ar) e drejtë,
Afife  (ar) e thjesht, e ndershme, e pastër,
Aishe  (ar) jeton, ajo që është gjallë,
Ajnije  (ar) burimore, e vërteta, natyralja,
Alije  (ar) e lartë, elegante,
Allma  (tur) mollë,
Alltune  (tur) e artë, dukate,
Arife  (ar) njohëse, e dijshme,
Amine  (ar) e sigurt, besnike,
Amire  (ar) urdhërdhënëse, sunduese,
Arzije  (per) e dëshiruara, (ar-
e ndershme, moralshme),
Atife  (ar) e dhembshme, e mëshirshme,
Atije  (ar) dhuratë,
Avnije  (ar) ndihmëtare,
Azemine  (ar) e madhe, kolosale,
Azize  (ar) e fuqishme, krenare,
Azra  (ar) virgjëreshë,
Ajkune  (tur) dashnore, e çmuar,
Ajna  (tur) pasqyrë,(ar-
 symadhe, vëzhguese)
Ajete  (ar) shenjë, dokumente

 


B

Bademe  (sankrishtja) dru dhe fryt nga familja e luleve
Bahrije  (ar) detare, marinare,
Bahtije  (ar) fatmire, me fat,
Bedrije  (ar) hënore, hënë e plotë, e shkëlqyer,
Begije  (tur) beg-
zonjë,(per-zade-fëmijë)
Behije  (ar) ngacmuese, tërheqëse, magjike,
Behixhe  (ar) shkëlqime, bukurie, disponim,
Bejaze  (ar) bardhoshe, e bardhë,
Bekrije  (ar) e hershme, e parë,
Belizare  (ar) shigjetë, shpejtare,
Belkise  (ar) emëri mbretëreshës së Sabës-
Jemen,
 


D

Dudije  (per) papagall-(tur) grua, hanum,
Devlete  (ar) mbretëreshë, ajo që mbanë shtetin,
Dilavere  (tur) axhutante, përcjellëse,
Dilbere  (per) dashurore, e dashur, e bukur,
Dizare  (per) mur, pendë,

 


E

Elife  (ar) shoqërore, mike
Elma  (tur) mollë,
Elmase  (ar) diamante
Emine  (ar) besnike, e sigurt
Enise  (ar) shoqërore, ajo që të shoqëron,
Esma  (ar) e lartë, mirëkuptuese, shoqëruese,
Elhame  (ar) frymëzuese, ajo që falënderon,
Eshrefe  (ar) e çmueshme, e dukshme,

 


F

Fahrije  (ar) mburrëshe, krenare,
Fakete  (ar) ajo që ndan fëmijën prej gjiri,
Fatime  (ar) ajo që ndan fëmiun prej gjini,
Fazile  (ar) e vlefshme, e virtytshme,
Fehime  (ar) e kuptueshme,
Feride  (ar) e vetme, e dalluar, e pashoqe,
Ferdane  (ar) e vetme, vetëm,
Fet-
hije  (ar) ajo që i takon triumfit, fitimtare,
Fexhrije  (ar) mëngjesore, e mëngjesit, eksplozive,
Fikrete  (ar) medituese, mendimtare,
Firdevse  (ar) kopsht i gjallë, xhenete,
Firinaze  (ar) ajo që qeshë, qeshëse, e gëzueshme,
Fitnete  (ar) e sprovuar si ari që sprovohet me zjarr,

 


G

Gafure  (ar) ajo që falë gabimin,
Ganimete  (ar) begati, plaçkë lufte, e pasur,

 


H
Habibe  (ar) e dashur, dashnore,
Hadije  (ar) e udhëzuar në rrugë të drejtë,
Hafije  (ar) sekrete, e fshehur,
Hafize  (ar) ajo që ruan mësimin (Kur’anin) në mendje,
Hajrije  (ar) e dobishme, fatmire,
Halide  (ar) e përjetshme, e paharruar,
Halime  (ar) e butë, e mëshirshme,
Hamide  (ar) falënderuese,
Hana  (tur-
per) mbretëreshë,
Hanife  (ar) e pastër, besnike e fesë së drejtë,
Hasibe  (ar) fisnike, e ndershme,
Hasbije  (ar) fisnike, e ndershme,
Hasije  (ar) e veçantë, e posaçme,
Hasime  (ar) vendimtare, vulosja e fundit,
Hateme  (ar) përfundimtare, vulosja e fundit,
Hatixhe  (ar) fëmijë i lindur para 9 muajve, shikim i mprehtë, 
Hata  (ar) shtatanike, e zhvilluar,
Hava  (ar) e gjelbër në të mbyllur, femra e parë,
Haxhere  (ar) nëna e Ismailit, pengua, ndalue, mbrojtur,
Hanumshah  (tur-
per) zonja mbretëreshë
Hidajete  (ar) e udhëzuar në rrugë të drejtë,
Hikmete  (ar) e zgjuat, e mençme,
Hurije  (ar) bukuroshe symadhe, syzezë,
Hurishah  (ar-
per) bukuroshe, mbretëreshë,
 


I

Ibadete  (ar) adhurime, lutje, ajo që adhuron,
Ifete  (ar) e moralshme, e ruajtur,
Ihsane  (ar) mirësi, ajo që bënë mirë,
Ikballe  (tur) e fatshme,
Ilmije  (ar) shkencore, e dijshme,
Ismije  (ar) emërore, e lartë,

 


J

Jalldyze  (tur) yjore, yll,
Jasmine  (per) emër i një lloj luleje,

 


K
Kada  (tur) zonjë, grua e dukshme,
Kadire  (ar) e fuqishme, e mundshme,
Kadrije  (ar) e fuqishme, përcaktuese,
Katibe  (ar) shkronjëse, sekretare,
Kevsere  (ar) në sasi të mjaftueshme, bollëk,
Kimete  (ar) e vlefshme, e çmueshme,
Kumrije  (ar) turtulleshe,

 


L

Latife  (ar) e dashur, mahi pa thumb,
Lebibe  (ar) e mençme, pjellore,
Lejla  (ar) natë e errët, natë e gjatë, e rëndë,
Lutfije  (ar) nga edukimi, e adaptuara, e mësuar, e lehtë,

 


M

Magfire  (ar) e shpëtuar, e falur, e amnestuar,
Mahire  (ar) eksperte, e zgjuar,
Mahmudije  (ar) e falënderuar,
Makbule  (ar) e pranishme, simpatike, përvetësuese,
Maike  (ar) poseduese, sunduese, drejtuese,
Maxhide  (ar) fisnike, shpirtgjerë,
Mehrije  (ar) e dalluar, e shkathtë,
Melihate  (ar) e bukur, kripore, notuese,
Melekije  (ar) ajo që i takon melaikeve (engjëjve),
Merjeme  (ar) e qëndrueshme, ajo që bënë rezistencë, nëna e Isait,
Mersije  (ar) ajo që i takon elegjisë, ajo që është fotografuar, 
Mersime  (ar) lindëse, ajo që lind,
Mevlide  (ar) e dobishme, e shenjtë,
Mufide  (ar) e kthyer,
Mukadese  (ar) e ndriçuar,
Munibe  (ar) e dëshiruar,
Munire  (ar) humane, njerëzore,
Muradije  (ar) fisnike, e ndershme, e njohur,
Murvete  (ar) ngadhënjyese, triumfuese,
Musherefe  (ar) fisnike,e ndershme, e njohur,
Muzafere  (ar) ngadhënjyese, triumfuese,

 


N

Nadije  (ar) thirrëse, ajo që thërret,
Nadire  (ar) e rrallë, e dalluar,
Nafije  (ar) e dobishme,
Naile  (ar) fituese, ajo që arrin sukses,
Naime  (ar) e begatshme, e freskët, e ndjeshme,
Nakije  (ar) e spastruara, e pastër, e kulluar,
Naxhije  (ar) e shpëtuara,
Nazife  (ar) e pastër,
Nazlije  (ar) shqiponjë e vogël,
Nazmije  (ar) rreshtore, vjershëtare,
Nebahat  (ar) gjurmë, shenjë,
Nedime  (ar) shoqe, mikeshë e besueshme,
Nefise  (ar) e zgjedhur, e bukur, e çmuar,
Nekibe  (ar) prijëse, e parë, 
Neriman  (per) trimërore, kreshnike, heroinë,
Nesime  (ar) aromatike, erë e mirë,
Nerxhivane  (per) lule dielli, dele rrunëz,
Nesibe  (ar) fisnike, familjare,
Nexhibe  (ar) e aftë, e kuptueshme,
Nexhmije  (ar) yjore,
Nevzate  (per) e përshtatshme,
Nezaqete  (ar) e ndershme, e pastër,
Nimete  (ar) komode, e kënaqshme,
Nixhare  (tur) bukuri, e bukur,
Nurije  (ar) e ndritshme
Nusrete  (ar) e ndihmuara,

 


P

Pakize  (tur) e përhershme, e përjetshme,
Pashije  (tur) pashallare, e familjes së pashave,
Pemba  (per) pambuke,

 


Q

Qamile  (ar) e përsosur, e plotë,
Qatibe  (ar) shkronjëse, ajo që shkruan,
Qelebije  (tur) zonjë,

 


R

Rabije  (ar) pranverore,
Rahime  (ar) e mëshirshme,
Razije  (ar) e këndshme, e pajtueshme,
Refike  (ar) shoqe e rrugës, bashkudhëtare,
Refka  (ar) shoqëri e rrugës,
Rejhane  (ar) borzilok, bimë me aromë,
Remzije  (ar) simbolike, alegorike,
Resime  (ar) ajo që fotografon, bënë shemë,
Resmije  (ar) legale, zyrtare,
Rufadije  (ar) ndihmëse, sexhade nën shalë, ngritje, lartësim,
Rukije  (ar) ajo që përparon, përparimtare,

 


S

Sabahe  (ar) agime, agimore,
Sabahate  (ar) notuese, sjo që noton, petk nga lëkura,
Sabrije  (ar) e durueshme, e qëndrueshme,
Saberxhane  (ar-
tur) durim dhe shpirt, në të cilën të qëndron shpirti,
Sadbere  (ar-
tur) fat- këndej,
Sadije  (ar) fatlume, me fat,
Safvete  (ar) e pastër, e kulluar,
Safije  (ar) e pastër, reale, e drejtë,
Saime  (ar) agjëruese, e lirë, jo e thurur,
Sakibe  (ar) e afërt, pranë, e shkëlqyer,
Salihe  (ar) ajo që bën mirë, përmirëson, rregullon,
Samije  (ar) e lartë, e ngritur,
Samire  (ar) ëbiseduese, ngjyrë bionde,
Sanije  (ar) ujitëse, ajo që sjell ujin,
Sare  (ar) e gëzuar, gëzim, e gëzueshme,
Selvete  (ar) qetësuese, rehatuese, paqe,ajo që i takon qetësisë,
Selvije  (ar) e shëndoshë, pa të meta,
Selime  (ar) e shtrenjtë, me vlerë të artë,
Semine  (ar) zeshkane, zonjushe,
Sevdije  (ar) e hershme, ajo që i takon agimit,
Suela (ar) ajo që pyet shumë; kureshtare
Sulltane  (tur) princeshë,

 


Sh

Shadije  (per) e gëzuar
Shahindere  (ar-
per) skiftere
Shaha  (ar) mbretëreshë
Shehide  (ar) dëshmitare, vërtetuese,
Shehzade  (per) fëmijë princi, princ apo princeshë,
Shehrije  (ar) mujore, ndërsa (tur) qytetare,
Shemsije  (ar) diellore,
Shemae  (ar) beng,
Sherife  (ar) fisnike, e zgjedhur,
Shuhrete  (ar) me nam, e popullarizuar,
Shukrije  (ar) falënderuese,

 


T

Tahire  (ar) ajo që pastron, e pastër,
Tajibe  (ar) e mirë, e zgjedhur, e përshtatshme,
Tevfike  (ar) e përputhshme, e pajtueshme,

 


U

Ulfete  (ar) e adaptuar, e dashur, e afërt, mike,
Umihani  (ar) e ama e Hanies,

 


V

Vahdete  (ar) e vetme, një,
Vahide  (ar) që vërteton një,
Vasfije  (ar) përshkruese,
Vehbije  (ar) e dhuruar,
Velide  (ar) lindje e re, foshnje,
Vezire  (ar) ministre,
Vildane  (ar) fëmijë shumës,
Vixhdane  (ar) ndërgjegjshmëri, e ndërgjegjshme,

 


Xh

Xhelile  (ar) e ndershme, e fatshme,
Xhejlane  -
 popull në Bahrejn-Emirat,
Xhemile  (ar) bukuroshe, bukurie,
Xhenete  (ar) parajse, kopshtore,
Xhesime  (ar) trupore, e madhe, kolosale,
Xhevahire  (ar) esenciale, send i çmuar,
Xhevhere  (ar) inxhi,
Xhevrije  (ar) lule e kuqe, e çmueshme,
Xhuzide  (per) e zgjedhur, e provuar,
Xhyle (per) trëndafile,
Xhylbehare  (per) lulëz trëndafili,
Xhylizare  (per) trëndafiltare,
Xhylsime  (per) trëndafil fytyrë plotë,
Xhyltene  (per) trëndafile e dalluar,


Z
Zade  (per) fëmijë, shpresë,
Zahide  (ar) e palakmueshme, e matur,
Zahire  (ar) e qartë, e dukshme, e hapur,
Zarafet  (ar) mendjemprehtë, e mençme,
Zarife  (ar) e mençme, përkujtuese,
Zehra  (ar) e shkëlqyeshme, e ndritshme,
Zejnebe  (ar) dru aromëmirë (emri i bijës së Muhammedit a.s,)
Zejnije  (ar) dekorim, stoli,
Zekije  (ar) e kthjelltë, mendtare,
Zethane  (ar-
tur) shtëpi ku zbukurohet nusja,
Zinete  (ar) stolie, hijeshi, bukuri,
Zijaver  (ar) stolie, hijeshi, bukuri,
Zubejde  (ar) vajzë, çikë, e pamartuar,
Zuhra  (ar) planeti Venera, e ndritshme, drita,
Zulejha  (ar) emër i bashkëshortes së Jusufit a.s.
Zulfije  (ar) aftësie. Shkallë, rang, pamje,
Zynrete  (ar) gur i çmuar.


Burimi: www.bim.org.mk