Printo!
Kategoria: Derse - ligjërata
Lexuar: 2421 herë

 

 

Ligjërata të Mr. Rejhan ef Nezirit, imamit të xhamisë sonë:

 

 

Ligjërata të mbajtura në Paltalk:

 

1. Pse jetojmë (Qëllimi i jetës sonë në këtë botë)


2. Kuptimi i fjalës "ibadet" në Islam


3. Sferat e ibadetit në Islam


4. Namazi në Islam -
 I


5. Namazi në Islam -
 II


6. Famlja në Islam


7. Krijimi i familjes -
 fejesa
 

 


Ligjërata të së premtes në xhami:1. Butësia në Islam


2. Dashuria -
 baza e ummetit islam - I


3. Dashuria -
 baza e ummetit islam - II


4. Dashuria -
 baza e ummetit islam - III


5. Haku i muslimanit -
 I


6. Haku i muslimanit -
 II


7. Haku i muslimanit -
 III


8. Haku i muslimanit -
 IV


9. Haku i fqinjit (kojshis)


10. Haku i shokut (mikut) -
 I


11. Haku i shokut (mikut) -
 II


12. Haku i shokut (mikut) -
 III


13. Haku i shokut (mikut) -
 IV


14. Haku i shokut (mikut) -
 V

 


Ligjërata me të rinjtë në xhaminë tonë:


1. Mëkatet (gjynahet) dhe llojet e tyre

 

 

Ligjërues mysafïrë në xhaminë tonë:

1. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay -
 Turqi
"Muhammedi a.s., pejgamber i dhembshurisë"

 


2. Ismail ef. Alili, imam në Winterthur
"Duaja dhe roli i saj në Islam" 12.09.2008