Më 6 dhjetor 2015, pas namazit të drekës Forumi i Grave Muslimane në Kreuzlingen organizoi një takim informativ ku u prezantua Forumi, synimet dhe projektet e tij; si dhe u mbajt një ligjëratë nga hafize Emine Sopi.