Një kontribut i TV ART nga Tetova lidhur me integrimin e muslimanëve shqiptarë në Zvicër.
Një shembull i mirë për këtë shërben xhamia jonë "Hëna e re" nga Kreuzlingeni...