Një ligjëratë me rastin e përhapjes së virusit Corona, 20 mars 2020.