Dua hatmeje e burrave nga Kreuzlingeni


Më 30 teor 2011, e diel, pas namazit të drekës, në xhaminë tonë në Kreuzlingen u mbajt një program i shkurtër me rastin e hatmes së 9 të rriturve nga mesi i xhematlinjve tanë.

Ata që e kryen hatmen ishin:

1. Bekim Ismaili nga Xhepçishti i Tetovës, jeton në Tägerwilen
2. Florim Pajaziti nga Reçica e Tetovës, jeton në Kreuzlingen
3. Valdrin Rakipi nga Poroji i Tetovës, jeton në Kreuzlingen
4. Mohammad Najm (Nexhm) nga Teherani, Iran, jeton në Konstanz
5. Muhamet Ziberi nga Zhelina e Tetovës, jeton në Kreuzlingen
6. Shpend Spahiu nga Muçiverci i Dardanës, jeton në Scherzingen
7. Haxhi Vehap Memeti nga Llaskarca e Shkupit, jeton në Amriswil
8. Adnan Selami nga Bojana e Shkupit, jeton në Amriswil
9. Xhihan Bajrami nga Tearca e Tetovës, jeton në Kreuzlingen

Pas një hyrjeje dhe prezantimit të hatmexhinjve nga ana e imamit Mr. Rejhan ef. Neziri, programi vazhdoi me këto pika:

A. Lexim Kur’ani:

1. Jasini f. 1 Bekim Ismaili
2. Jasini f. 2 Florim Pajaziti
3. Jasini f. 3 Valdrin Rakipi
4. Jasini f. 4 Muhammad Najm
5. Jasini f. 5 Muhamet Ziberi
6. Jasini f. 6 Shpend Spahiu
7. Er-Rahman f. 1 Haxhi Vehap Memeti
8. Er-Rahman f. 2 Adnan Selami
9. Er-Rahman f. 3 Xhihan Bajrami

B. Recitim i 4 vjershave nga Haxhi Vehap Memeti

C. Fjalë përshëndetëse të imamëve prezentë: Ibrahim ef. Öztürk, imam në xhaminë turke në Kreuzlingen; Islam ef. Islami, imam i përkohshëm në St. Gallen si dhe Taxhedin ef. Misimi, imam në Romanshorn (Salmsach).

Ç. Ligjëratë rasti nga Nusret ef. Ibrahimi nga Konstanza e Gjermanisë

D. Suret e shkurtra:
1. Suren Fiil - Bekim Ismaili 
2. Suren Kurajsh - Florim Pajaziti 
3. Suren Maun - Valdrin Rakipi 
4. Suren Keuther - Shpend Spahiu 
5. Suren Kafirun - Muhamet Ziberi 
6. Suren Nasr - Muhamed Najm 
7. Suren Mesed - H. Vehap Memeti 
8. Suren Ihlas - Adnan Selami 
9. Suren Felek - Xhihan Bajrami 
10. Suren Nas - Muhamed Najm 
11. Suren Fatiha - h. Vehap Memeti 
12. 5 ajetet e para të sures Bekara - Adnan Selami

DH. Duaja e hatmes (dhe e hatmes javore që lexohet në xhaminë tonë) - Islam ef. Islami

E. Ndarja e diplomave për hatmexhinjtë - imami & mual-limi Rejhan ef. Neziri

Ë. Ndarja e dhuratave në emër të xhamisë - kryetari Faredin Xhaferi

G. Ushqimi i shtruar nga ana e hatmexhinjveMë poshtë keni mundësinë të shikoni disa foto nga kjo ngjarje...

 

{bonckowall}/hatmeja_e_burrave_2011/{/bonckowall}