E nderuara familje

A jeni ju të interesuar për një të ardhme të suksesshme e profesionale për fëmijët tuaj?

Shfrytëzojeni këtë mundësi që të informoheni falas për mundësitë e ndryshme që ju ofron sistemi arsimor zviceran për të vazhduar shkollimin e mëtutjeshëm për fëmijët tuaj.

Ju do të merreni këshilla të vlefshme, se si ju mund të mbështesni, këshilloni fëmijët tuaj për të zgjedhë një profesion të përshtatshëm.

Zotëri Sulejman Murtaj do t’ju njoftojë në këtë takim informativ në gjuhën shqipe.

Pas një prezantimi të shkurtër, ne do t’ju përgjigjemi pyetjeve tuaja.

Ky tubim informativ mbahet te:

 

Xhamia shqiptare "Hëna e re", Romanshornerstr. 16, 8280 Kreuzlingen

Të dielën, 22 maj 2016 në ora 14:00.

 

Ky tubim informativ është i hapur për të gjithë individët që kanë pyetje në lidhje me sistemin arsimor zviceran.

 

Rudolf Tobler