Kuiz në matematikë


Detyra të reja matematike:

32 + 17 =    88 - 86 =    39 * 50 =

Te detyrat e ardhshme, shfaq numra -shifror!