Kuiz në matematikë


Detyra të reja matematike:

20 + 2 =    62 - 20 =    42 * 30 =

Te detyrat e ardhshme, shfaq numra -shifror!