Kuiz në matematikë


Detyra të reja matematike:

69 + 60 =    91 - 64 =    59 * 19 =

Te detyrat e ardhshme, shfaq numra -shifror!