Kuiz në matematikë


Detyra të reja matematike:

71 + 78 =    44 - 13 =    23 * 54 =

Te detyrat e ardhshme, shfaq numra -shifror!