Kuiz në matematikë


Detyra të reja matematike:

44 + 41 =    81 - 29 =    90 * 36 =

Te detyrat e ardhshme, shfaq numra -shifror!