Kuiz në matematikë


Detyra të reja matematike:

35 + 78 =    49 - 47 =    67 * 41 =

Te detyrat e ardhshme, shfaq numra -shifror!