Kuiz në matematikë


Detyra të reja matematike:

57 + 45 =    95 - 86 =    9 * 51 =

Te detyrat e ardhshme, shfaq numra -shifror!