Kuiz në matematikë


Detyra të reja matematike:

36 + 21 =    81 - 74 =    52 * 27 =

Te detyrat e ardhshme, shfaq numra -shifror!