Kuiz në matematikë


Detyra të reja matematike:

80 + 13 =    57 - 2 =    87 * 59 =

Te detyrat e ardhshme, shfaq numra -shifror!