Kuiz në matematikë


Detyra të reja matematike:

49 + 98 =    52 - 28 =    70 * 22 =

Te detyrat e ardhshme, shfaq numra -shifror!