Kuiz në matematikë


Detyra të reja matematike:

71 + 62 =    77 - 37 =    98 * 26 =

Te detyrat e ardhshme, shfaq numra -shifror!