Kuiz në matematikë


Detyra të reja matematike:

95 + 88 =    67 - 15 =    9 * 79 =

Te detyrat e ardhshme, shfaq numra -shifror!