Kuiz në matematikë


Detyra të reja matematike:

60 + 4 =    57 - 42 =    75 * 52 =

Te detyrat e ardhshme, shfaq numra -shifror!