Kuiz në matematikë


Detyra të reja matematike:

9 + 82 =    83 - 51 =    81 * 74 =

Te detyrat e ardhshme, shfaq numra -shifror!