Për fëmijët dhe për ata që akoma kanë problem me mënyrën e faljes së namazit, ky është një libër shumë i përshtatshëm dhe praktik. Në të do të gjeni në hollësi me anë të fotografive për secilin namaz formën se si falet ai.

 

Ndiqeni mënyrën e marrjes së abdestit nga videoja në vijim: