Si quhet sureja e 36-të e Kur'anit fisnik?

Merjem

Fatir

Jasin

Saffat