Si quhet sureja e 36-të e Kur'anit fisnik?

Jasin

Fatir

Merjem

Saffat