Kuizi - 3

Nr: 1/10
Pyetja: Në cilën gjuhë është shpallur Kur'ani?