Kuizi - 2

Nr: 1/12
Pyetja: Si quhet pastrimi me ujë i disa pjesëve të trupit që duhet bërë para faljes së namazit, leximit të Kur'anit etj.?