Duke e ditur se një lojë shumë e preferuar për ju fëmijët është edhe zgjidhja e enigmave të llojit "Jigsaw Puzzle", ne po ju ofrojmë disa enigma të këtilla me fotografi apo piktura islame...