Njeriu shpesh ballafaqohet me situata kur mendon se nuk ka më rrugëdalje.

Mirëpo, muslimani i vërtetë gjithnjë mbështetet në Zotin dhe kërkon rrugëdalje prej Tij!

Fjalitë që mendon se përputhen lidhi me vijë të kuqe duke hequr zvarrë me mausin nga njëri rreth te tjetri!