Mësimi nr. 7


Lamu't-ta'rifi (Nyja shquese ال ) 

Emrat e gjuhës arabe shquhen përmes këtyre dy shkronjave: lam ل dhe elif ا të cilat vijnë në fillim të emrave. Shkronja e dytë lam ( ل ) kur ka sukun ajo lexohet thjesht " L ", ndërsa në disa raste të tjera kur ajo nuk bart as vokal (hareke) e as sukun, atëherë ajo nuk lexohet, mirëpo shkronja që vjen pas shkronjës lam bart teshdid dhe e njëjta lexohet e përforcuar.

Kur pas shkronjës lam (
ل ) vjen ndonjëra prej shkronjave që quhen "kamerijjeh" e që janë:
ا , ب , ج , ح , خ , ع , غ , ف , ق , ك , م , و , ه , ي , atëherë shkronja lam lexohet me sukun.

Ndërkaq, kur pas shkronjës lam vjen ndonjëra prej shkronjave që quhen "shemsijjeh" e që janë:   

ت , ث , د , ذ , ر , ز , س , ش , ص , ض , ط , ظ , ل , ن  , atëherë shkronja lam nuk lexohet, porse shkronja pas saj lexohet me teshdid.


 

Shembuj nga Kur'ani fisnik
 

Shkronja 'Lam' para shkronjave 'kamerijjeh' me fet'hah, kesrah dhe dammeh
 
 
 
Shkronja 'Lam' para shkronjave 'shemsijjeh' me fet'hah, kesrah dhe dammeh