Mësimi nr. 4.2


3. Zanorja e gjatë "uu"Kur pas dammes ("u") vjen shkronja vav ( و ) pa hareke (vokal), atëherë shkronja vav ( و ) së bashku me dammen shqiptohen " uu " e zgjatur. Kjo zgjatet sa dy tone ( sa me e ngritur dhe ulur gishtin tregues dy herë ).

Shikoni më poshtë shembujt nga Kur'ani. Klikoni mbi secilën kutizë veç e veç.

 

 

Shko te përmbajtja