Mësimi nr. 4.1


2. Zanorja e gjatë "ii"

 


Kur pas kesras ("i") vjen shkronja ja ( ى ) pa hareke (vokal), atëherë shkronja ja ( ى ) së bashku me kesran shqiptohen "ii" e zgjatur. Kjo zgjatet sa dy tone ( sa me e ngritur dhe ulur gishtin tregues dy herë ).

 

Shikoni më poshtë shembujt nga Kur'ani. Klikoni mbi secilën kutizë veç e veç.

 

 

Shko te përmbajtja