Drucken
Kategoria: Elifbaja
Lexuar: 7090 herë

 

Mësimi nr. 4


Zanoret e gjata (Huruful-medd)

 

 

Në gjuhën arabe, përveç zanoreve të shkurtra "e", "i" dhe "u", ekzistojnë edhe zanoret e gjata "aa", "ii" dhe "uu".

Zanoret e gjata krijohen me anë të shkronjave:
ى dhe ا ,  و .
 

1.   Zanorja e gjatë "Aa"
 


Kur pas fet'has ("e") vjen shkronja ا ose ى pa hareke (vokal), atëherë shkronja elif ( ا ) ose ja ( ى ) së bashku me fet'han shqiptohen "aa" e zgjatur. Kjo zgjatet sa dy tone ( sa me e ngritur dhe ulur gishtin tregues dy herë ).

Shikoni më poshtë shembujt nga Kur'ani. Klikoni mbi secilën kutizë veç e veç.

 

 

Shko te përmbajtja