Mësimi nr. 3

Sukuni (xhezmi)

 


Sukuni është një lidhëz e cila gjithnjë qëndron mbi një shkronjë pa hareke (zanore).
Shkronja mbi të cilën qëndron sukuni apo xhezmi lexohet sikur të mos ketë fare zanore, pra lexohet pa tingull.

Sakini asnjëherë nuk vjen në fillim të fjalës dhe dy sukuna asnjëherë nuk vijnë njëri pas tjetrit.

 

 

Shko te përmbajtja