Mësimi nr. 2.2


Harekeja "Kesrah" ose zanorja e shkurtër "i"
 Harekeja ose zanorja kesrah është një pjesëz e pjerrët që vihet nën shkronja dhe bën që shkronjat të lexohen me "i".

Në kutinë e parë më poshtë keni shembuj me fet'hah, pra me "e" ose "a" dhe me kesrah, respektivisht me "i". Kurse në kutinë e dytë keni shembuj nga Kur'ani me shkronjat e kuqe të cilat bartin kesrah.

 

 

 

Shko te përmbajtja