Më 14 qershor 2009, mes namazit të drekës dhe ikindisë, në xhaminë tonë në Kreuzlingen u zhvillua një program fetar me rastin e përfundimit të leximit të Kur'anit në gjuhën arabe (hatme) nga ana e 7 nxënësve e nxënëseve të cilët brenda disa viteve në mënyrë të rregullt kanë ndjekur mësimin fetar në mektebin e xhamisë sonë.

Ditën e diel, më 27 maj 2007, në lokalet e xhamisë sonë të Kreuzlingenit u mbajt ceremonia e duasë së hatmes për pesë nxënëset e xhamisë: