Më 20 qershor 2010 në xhaminë tonë “Hëna e re” të Kreuzlingenit u mbajt një program me rastin e përfundimit të leximit të Kur’anit në gjuhën arabe (hatmes) dhe të përfundimit të mësimit fetar në mektebin e kësaj xhamie nga ana e 3 nxënëseve.

Më 14 qershor 2009, mes namazit të drekës dhe ikindisë, në xhaminë tonë në Kreuzlingen u zhvillua një program fetar me rastin e përfundimit të leximit të Kur'anit në gjuhën arabe (hatme) nga ana e 7 nxënësve e nxënëseve të cilët brenda disa viteve në mënyrë të rregullt kanë ndjekur mësimin fetar në mektebin e xhamisë sonë.

Ditën e diel, më 27 maj 2007, në lokalet e xhamisë sonë të Kreuzlingenit u mbajt ceremonia e duasë së hatmes për pesë nxënëset e xhamisë: