Në kushte pandemie, hatmen e përfunduan nxënësit:

1. Enis (Rejhan) Neziri, për herë të tretë

2. Ezana (Jasin) Shabani, për herë të dytë

3. Nura (Qerim) Nuredini, për herë të tretë

Pas duasë së hatmes imami Rejhan ef. Neziri nxënësve u ndau nga një diplomë, kurse kryetari i xhamisë Faredin Xhaferi, në emër të kryesisë, të njëjtëve u ndau nga një dhuratë të këndshme. 

Nxënësve ua urojmë hatmen dhe u dëshirojmë suksese të tjera në lëmin e fesë por edhe në shkollë e në jetë! Qofshi gjithmonë nën dashurinë, mbrojtjen dhe kujdesin e plotë të All-llahut xh.sh.!