Më 19 qershor 2011, pas namazit të drekës, në xhaminë tonë shqiptare "Hëna e re" në Kreuzlingen u mbajt ceremonia e hatmes së 5 nxënësve që e kanë ndjekur mësimin fetar islam në mektebin e xhamisë sonë.

Nxënësit që mbaruan hatmen ishin:

1. Azra (Daut) Neziri
2. Imran (Daut) Neziri
3. Bejtullah (Ibrahim) Bajrami
4. Bari (Ibrahim) Bajrami
5. Artan (h. Llokman) Rexhepi


Programi vazhdoi me pikat në vijim:

1. Korri i xhamisë:
-
 Tekbiret
-
 Salavatet
-
 Ilahija "Muhammedi n'Mekke lindi"
-
 Poezia "Lexo në librin e jetës"
-
 Ilahija "Sing sing für Allah, ja Allah"

Fëmijëve të korrit kryesia e xhamisë u dhuroi nga një CD nga albumi më i ri i Adem Ramadanit "Kjo dynja si bora n'diell"
-
 Rrëfimi rreth dhuratës së një maturanti - imami R. Neziri


2. Kur'an, sureja Jasin:
Faqen 1 & 2: Azra Neziri
Faqen 3: Imran Neziri
Faqen 4: Bejtullah Bajrami
Faqen 5: Bari Bajrami
Faqen 6: Artan Rexhepi

3. Fjalët përshëndetëse të imamëve
-
 Sami ef. Misimi, imam në xhaminë shqiptare në Frauenfeld
-
 Mehmet ef. Jëlldëz, imam në xhaminë e turqve në Kreuzlingen
-
 Nusret ef. Ibrahimi, jeton në Konstanz, momentalisht i paangazhuar

4. Ligjëratë rasti nga ana e mysafirit special
-
 Hafiz Ramadan ef. Hasani, imam në pension nga f. Përshevcë e Tetovës

5. Këndimi i një asheri
-
 Mehmet ef. Jëlldëz

6. Duaja e hatmes
-
 Hafiz Ramadan ef. Hasani

7. Ndarja e diplomave dhe e dhuratave për nxënësit që kanë kryer hatmen
-
 Kryetari i xhamisë, Faredin Xhaferi

8. Ushqim -
 për të gjithë të pranishmit