Më 19 dhjetor 2010, pas namazit të drekës në xhaminë tonë "Hëna e re" në Kreuzlingen të Zvicrës u mbajt një program lidhur me përfundimin e mësimit fetar në mektebin e xhamisë.

Hatmen e patën përfunduar këta nxënës:

1. Mimoza (Qatip) Imeri nga fshati Çegran i Gostivarit (për së dyti herë)
2. Bashkim (Qatip) Imeri nga fshati Çegran i Gostivarit
3. Enver (Agim) Halimi nga Tetova
4. Besnik (Halil) Veseli nga fshati Xhepçisht i Tetovës
5. Endrit (Gazmend) Pajaziti nga fshati Reçicë e Tetovës
6. Elmedin (Gazmend) Pajaziti nga fshati Reçicë e Tetovës
7. Burim (Pajazit) Pajaziti nga fshati Reçicë e Tetovës
8. Sadmir (Sedat) Canoski nga fshati Oktisi i Strugës
9. Emre (Murat) Javash nga Stambolli i Turqisë


Programi vijoi me pikat vijuese:


A -
 Leximi i sures Jasin:

1 -
 Mimoza Imeri (faqen e parë)
2 -
 Bashkim Imeri (faqen e dytë)
3 -
 Enver Halimi (faqen e tretë)
4 -
 Emre Javash (faqen e katërt)
5 -
 Besnik Veseli (faqen e pestë)
6 -
 Sadmir Canoski (faqen e gjashtë)


B -
 Leximi i faqeve të para të sures er-Rahman:

1. Elmedin Pajaziti (pjesën e parë)
2. Endrit Pajaziti (pjesën e dytë)
3. Burim Pajaziti (pjesën e tretë)

C -
 Kori i ilahijeve ("Tekbiret dhe salavatet")
 

 

Ç - Pjesa e parë teatrale “E paguar, nënë!“ (Mimoza dhe Bashkim Imeri)

 

D - Kori i ilahijeve ("I madh Ti je, Zot i Dashur")

 

DH - Pjesa e dytë teatrale “Kjo është një gazetë, babë!” (Pajazit dhe Burim Pajaziti)

 

E - Kori i ilahijeve ("Every night and every day")

Ë -
 Haxhi Sadri Shabani këndoi ilahijen "Hazreti Jakubi"

F -
 Leximi i 10 sureve të fundit të Kur'anit fisnik:
 

 

1. Mimoza Imeri (Suren el-Fiil)
2. Bashkim Imeri (Suren Kurajsh)
3. Emre Javash (Suren Maun)
4. Endrit Pajaziti (Suren Keuther)
5. Enver Halimi (Suren Kafirun)
6. Elmedin Pajaziti (Suren Nasr)
7. Sadmir Canoski (Suren Mesed)
8. Burim Pajaziti (Suren Ihlas)
9. Besnik Veseli (Suret Felek dhe Nas)
10. Enver Halimi (Suren el-
Fatihah)
11. Mimoza Imeri (5 ajetet e para të sures el-
Bekara)

G -
 Duaja e hatmes
 

 

GJ - Ndarja e diplomave dhe e dhuratave

H -
 Fjalë përshëndetëse e Dr. Mujdin Jakupit (mjek nga fshati Forinë e Gostivarit)
 

 

I - Ushqim


Më poshtë keni disa foto nga ky manifestim. Prisni derisa të ngarkohen.